Máme dlhoročné skúsenosti

Naša technika dokáže vŕtať takmer v každom teréne, a tak vám vašu studňu dokážeme vyvŕtať i v sťažených podmienkach. Mnoho firiem sa sťaženým terénom vyhýba, ale naším cieľom je poskytovať čo najlepšie služby zákazníkom.

AKÉ HLBOKÉ BY MALO BYŤ VŔTANIE STUDNÍ?

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Vo všeobecnosti platí, že studne sa vŕtajú do hĺbky 8 až 45 metrov, aj keď v určitom teréne to môže byť viac.

KDE BY SME MALI UMIESTNIŤ STUDŇU?

Zlatým pravidlom je, že studňa by nemala byť v blízkosti žumpy, poľnohospodárkych usadlostí alebo priemyselných podnikov. Tie by mohli vodu znečisťovať, preto sa odporúča vŕtať v dostatočnej vzdialenosti od nich.

PREČO SI VYBRAŤ NÁS?​

vŕtanie studní u nás začína už od 55€ za meter. Neodítete nasucho, pretože vám garantujeme nájdenie vody, dovoz potrebného materiálu máte v cene. Používame studňové rúry s atestom na pitnú vodu obsyp a oilovanie je v cene.

Máte otázky?

Tieto otázky sa nás pýtate najčastejšie

AKÉ SÚ VÝHODY VŔTANEJ STUDNE?

Žiadne náklady za spotrebovanú vodu, kvalitný zdroj pitnej vody, dostatok vody aj počas suchých mesiacov, nezávislosť od obecnej vody. Je vhodná pri vysokej spotrebe vody nízke prevádzkové náklady.

Nie som si istý, či je studňa pre mňa

Vlastný zdroj vody v neposlednom rade prispieva aj k navýšeniu hodnoty pozemku. Naša technika dokáže vŕtať takmer v každom teréne, a tak vám vašu studňu dokážeme vyvŕtať i v sťažených podmienkach.

Robíte aj iné práce ako len vrty studní?

Prieskumné vrty sú jednou z ďalších činností, ktorým sa naša firma venuje. Počas našej dlhoročnej existencie na trhu sme rozšírili naše pole pôsobnosti o tieto druhy prieskumných vrtov: hydrogeologické, inžiniersko-geologické, inklinometrické, presiometrické.

Prečo si vybrať nás?

Pracujeme rýchlo

Prácu dokončíme rýchlo a bez zdržovania

Máme skúsenosti

Studne vŕtame už roky a máme mnoho spokojných zákazníkov

Garantujeme vodu

Pred vŕtaním nájdeme vhodné miesto pre vrt

Vŕtame takmer všade

Pracujeme celoročne s kvalitným náradím aj v skalnatom podloží.

Ukážky našej práce

Máte záujem o studňu?

Vŕtanie studní si na Slovensku objednáva stále viac a viac domácností. Rodina tak získa vlastný zdroj pitnej a úžitkovej vody.

Zároveň sa stávate nezávislý na meniacich sa cenách vody. Aj v obdobiach sucha sebestačnými v spotrebe vody. Táto voda je chemicky nezávadná.

Pri vyššej spotrebe vody v prípade záhradného bazéna alebo polievaní záhrady je studňa z vlastného vrtu neoceniteľným pomocníkom.